Billeder fra Møllebro

På denne side har vi et lille udvalg af billeder fra Møllebro, samt visualiseringer af det foreslåede megacenter:

Animation af trafik hotspots.

Visualisering af hvor trafikbelastningen især vil vokse som følge af Mega centret. Baseret på tal fra VVM redegørelsen.

Vue mod Thorsvang fra cykelsti over Bøllemosen

Vue mod Torsvang fra cykelstien over Bøllemosen.

Megacenter indsat i ovenstående billede

Samme billede, men med megacenteret indsat i korrekt størrelsesforhold. Bygningen til højre er en af tre boligblokke