Om Møllebrogruppen

Møllebrogruppen er opstået som reaktion på planerne om et storcenteret i Møllebroområdet nær Hillerød bymidte.

Gruppen bestod oprindeligt af beboere fra området omkring Møllebro - de kommende naboer, men er nu etableret som en landsdækkende forening der er åben for alle borgere med en fælles interesse i at skabe byer med smukke kerner.